Правила розсилок

Ці правила розсилок (Правила) визначають загальні умови розсилки Повідомлень Користувачам, що здійснюється Засновником та/або Партнерами.

ТЕРМІНИ

Засновник – юридична особа, яка є засновником ЗМІ та надає Користувачам Ресурс. Вихідні дані (найменування та реквізити) Засновника розміщені на Ресурсі, на якому Користувач здійснює Підписку на розсилку.

Ресурс – сайт, проєкт, сервіс та/або інший продукт у мережі Інтернет, що надається Засновником.

Користувач – фізична особа, яка використовує Ресурс і володіє необхідною дієздатністю для прийняття Правил.

Повідомлення – інформаційні повідомлення, зокрема новинного та/або рекламного характеру, пов’язані з Ресурсом та/або тематикою Ресурсу, а також із товарами/послугами Засновника та/або Партнерів.

Підписка на розсилку – дії Користувача при використанні Ресурсу, спрямовані на систематичне отримання Повідомлень від Засновника та/або Партнерів.

Партнери – треті особи, які виступають як постачальники товарів/послуг, інформація про яких доступна за допомогою Ресурсів.

ДІЯ ПРАВИЛ

У разі незгоди Користувача з будь-яким із положень Правил, Користувач зобов’язаний утриматися від Підписки на розсилку.

Правила є невід’ємною частиною Умов використання Ресурсу.

Правила і відносини Користувача і Засновника та/або Партнерів, що виникають у зв’язку з Підпискою на розсилку, регулюються законодавством України.

Правила можуть бути змінені Засновником в односторонньому позасудовому порядку. Анонсування змін і публікація змінених Правил здійснюються на Ресурсі. Використовуючи Ресурс та/або продовжуючи отримувати Повідомлення після зміни Правил, Користувач приймає Правила повністю і беззастережно в зміненому вигляді.

УМОВИ РОЗСИЛКИ ПОВІДОМЛЕНЬ

Приймаючи Правила, Користувач висловлює свою згоду на отримання Повідомлень від Засновника та/або Партнерів за адресою електронної пошти, вказаною Користувачем під час Передплати на розсилку.

У разі, якщо при використанні Ресурсу Користувач вказує інформацію про номер його мобільного телефону, Користувач висловлює свою згоду на отримання SMS-повідомлень від Засновника та/або Партнерів за вказаним номером.

Якщо під час здійснення Передплати на розсилку Користувач надає персональні дані, то, приймаючи умови Правил, Користувач надає згоду Засновнику та Партнерам на обробку (включно зі збиранням, записуванням, систематизацією, накопиченням, зберіганням, уточненням, витяганням, використанням, наданням, доступом, знеособленням, блокуванням, видаленням та знищенням) наданих персональних даних з метою отримання Повідомлень та просування Ресурсів, продуктів (послуг) Засновника та Партнерів. Згода діє з моменту надання даних Користувачем до досягнення цілей їхньої обробки та може бути відкликана шляхом направлення Засновнику письмової заяви.

Засновник виходить з того, що Передплата на розсилку здійснюється безпосередньо Користувачем, а також, що адреса електронної пошти та, якщо може бути застосовано, номер мобільного телефону, зазначені Користувачем під час Передплати на розсилку, є коректними та належать Користувачеві. Відповідальність за правомірність надання відомостей під час Передплати на розсилку та їх достовірність несе виключно Користувач.

Користувач має право в будь-який час відмовитися від отримання Повідомлень шляхом переходу за відповідним гіперпосиланням, що міститься в Повідомленні.